Støtte til ny bro og havn

Ny bro indviet i 2019

Vi har med stor taknemmelighed modtaget støtte til den nye bro fra nedenstående:

Nordea Fonden, Kysten er klar: 1.000.000

Bornholms Regionskommune: 857.023

Brdr. E., S. & A. Larsens Legat: 650.000

Sparekassen Bornholms Fond: 500.000

FLAG Bornholm: 428.161

Crowdfunding fra borgere, foreninger og virksomheder: 267.801

Brødrene Hartmann Fonden: 50.000

Bornholms Brand: 50.000

Bornholms Skibsforsikrings Fond: 10.000

Med havnens egenfinansiering på 50.000 landede vi på 3.812.985 kroner til fuld dækning af byggeriet af den nye bro.

Bevaring af Danmarks første ø-havn Etape 1

int_LAG_FLAG_foelgelogoer_1_engV

Vi har afsluttet Etape 1 af projektet og er i gang med projektafslutning til fondene

Vi takker FLAG Bornholm, Bornholms Regionskommune, Sparekassen Bornholms Fond og de mange, der har givet os donationer for at gøre det muligt at redde den nordøstre mole med nye spunsvægge

Nordøstre mole med ny spunsvæg af azobebjælker