Projektet

Vores ide med projektet er at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen som et naturligt mødested for byens engagerede borgere og øens turister. Vi er ved at være færdige med en udskiftning af den ikoniske træbro, som havde første prioritet i projektet og efterfølgende står havnen for tur.  Såvel broen som ø-havnen er fra 1884, og de er begge er et stykke kulturarv, som vi ønsker at værne om som vores samlingssted og livsnerve. Herefter har vi ideer til en istandsættelse af Salteriet og opdatering af Gammel Havn,  havnepromenaden og Markeringer på land og vand . Det vil betyde mere liv i Arnager og dermed gøre fiskerlejet til et attraktivt sted at bo og virke.

Se Brobyggerne, TV2Bornholms meget flotte reportage midtvejs i projektet

Læs mere om projektet i præsentationsmappen her

Se TV2 Bornholms fine  reportage her