Projektet

Vores ide med projektet er at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen som et naturligt mødested for byens engagerede borgere og øens turister. Vi ønsker en udskiftning af den ikoniske træbro som den vigtigste del af projektet og efterfølgende en gennemgribende renovering af ø-havnen, Såvel broen som ø-havnen er fra 1884, og de er begge er et stykke kulturarv, som vi ønsker at værne om som vores samlingssted og livsnerve. Herefter har vi ideer til en opdatering af Gammel Havn, Salteriet, Forbindelsen og Markeringer på land og vand . Det vil betyde mere liv i Arnager og dermed gøre fiskerlejet til et attraktivt sted at bo og virke.

Læs mere om projektet i præsentationsmappen her