Projektet

Vores ide med projektet er at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen som et naturligt mødested for byens engagerede borgere og øens turister. Vi blev færdige med en udskiftning af den ikoniske træbro, som havde første prioritet i projektet, og den blev indviet med stor festivitas den 25. oktober 2019. Efterfølgende står havnen for tur.  Såvel broen som ø-havnen er fra 1884, og de er begge er et stykke kulturarv, som vi ønsker at værne om som vores samlingssted og livsnerve. Herefter har vi ideer til en istandsættelse af Salteriet og opdatering af Gammel Havn,  havnepromenaden og Markeringer på land og vand . Det vil betyde mere liv i Arnager og dermed gøre fiskerlejet til et attraktivt sted at bo og virke.

Læs om næste etape af Mere Arnager// Liv  på land og vand, Bevaring af Danmarks første ø-havn

Se Evalueringsrapport for byggeprojektet

Se mere om bogen Brobyggerne  i Arnager – en historie om en lille by med en stor vision

Se Brobyggerne, TV2Bornholms meget flotte reportage midtvejs i projektet

Læs mere om projektet i præsentationsmappen her

Se TV2 Bornholms fine  reportage her

Se beskrivelse af Arnager, som blev publiceret i tidsskriftet Gammalt å Nyt, 3. årgang, 1931, s. 44-46 og oplæst af Alex Speed Kjeldsen til et arrangement om En ny borrinjnholmsk orbåg på Salijn den 23. januar 2020.

Arnager Havn gennem 100 år.
En spændende og velskrevet collage af Eyvind L. Lind i Bornholmeren den 15. september 1984