Arnager Bådehavn

Reglement for Arnager Bådehavn: klik her

Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 18. marts 2024 på Sâlinj

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen

Arnager Bådehavns bestyrelse

Anders Schou Jensen, formand
Birger Jørgensen, havnefoged
Rolf Riis, bestyrelsesmedlem
Jens Folkmann, bestyrelsesmedlem
Allan Kofoed, bestyrelsesmedlem
Poul Brandt. bestyrelsessuppleantRené Larsen Vilsholm, revisor
Jens-Ove Schou, revisor

Bente Kofoed, regnskabsfører
Kirsten Juni, fundraiser

Første bestyrelsesmøde den 19. april 2023
I venstre side sidder Anders Schou Jensen, Jens Folkmann, Rolle Riis og Poul Brandt.
I højre side sidder Bente Kofoed, Birger Jørgensen og Allan Kofoed. Kirsten var bag kameraet.

Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 27. marts 2023 på Sâlinj

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamling

__________________________________________________________________________________________________

Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 6. april 2022 på Salteriet

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen


Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 25. marts 2019 på Salinj

Generalforsamling 2019

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen


Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 22. marts 2018 på Salteriet

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen


Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 21. marts 2017 på Salteriet

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen– her kan du se, at årets første broarbejdsdag bliver lørdag den 6. maj.

Medlemsliste for Arnager Bådehavn

Om foreningen

Arnager Bådehavn har altid været en selvejende bådehavn. Den første er anlagt i 1851 inde ved kysten og udbygget i 1860 på grund af tilsanding, men tilsandingen fortsatte, hvorfor den nuværende ø-havn blev opført af Bornholms havnebygger, ingeniør Hans Zahrtmann, i 1883-1884. Den nuværende forening fik CVR nummer den 1/10 1972-

Udover en forening for bådehavnen, har der også været en Fiskesalgsforening fra 1901, og den blev opløst og slået sammen med Foreningen Arnager Bådehavn i 2012.

Der var gang i den på havnen døgnet rundt, da fiskeriet i 1900-tallet voksede i Arnager og forvandlede byen til det fiskerleje, som vi kender den for i dag.

Der blev fisket lokalt, og derfor blev der landet fisk hver morgen, når de 6-10 kuttere kom hjem med sild, torsk og laks. Fiskene blev også forarbejdet i Arnager – i Salteriet og på Røgeriet, og isen blev leveret fra det lokale isværk. På hver kutter var der op til fire mands besætning, så fiskeriet beskæftigede hovedparten af Arnagers indbyggere. Fiskernes koner hjalp også til – blandt andet med at gøre net og kroge klar til en ny omgang, så kutterne igen kunne forlade havnen om eftermiddagen, sætte kroge og garn og blive liggende ude, indtil fangsten blev hevet ombord, og kutteren igen satte kurs mod Arnager.

I løbet af 1980’erne blev der desuden gjort forsøg med fiskeopdræt indtil fiskeriet i slutningen af 1980’erne gik ned ad bakke, sådan som det også skete på resten af Bornholm.

Foreningen, Arnager Bådehavn, har 23 medlemmer, der alle har en båd liggende i Arnager Bådehavn. Der skelnes mellem kajakker, joller, mellembåde og store både. Foreningens medlemmer har gennem årene stået for vedligehold af bro og havn,  men der er nu brug for en reel udskiftning af den smukke bro, som er Nordeuropas længste træbro over havvand.

Så skal der repareres bro
Broreparationsteam 1930
Alle mand på broen
Broreparationsteam 2012

Broreparationsteam 2017
Broreparationsteam 2017

Havnen er en privat havn og foreningens formål ”er at være støttepunkt for erhvervsfiskere, bi-erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lokalsamfundet i øvrigt”. Selv om der ikke længere er erhvervsaktive fiskere i Arnager, fiskes der stadig fra havnen.

Det er en særlig livsform for indbyggere i et fiskerleje, som udover selvforsyning af fisk på middagsbordet, har en uvurderlig betydning for bådejernes livskvalitet.

Bestyrelsen for Arnager Bådehavn 2019: 
Anders Schou JensenFormand
Birger JørgensenBestyrelsesmedlem
Rolf RiisBestyrelsesmedlem/havnefoged
Holger LundBestyrelsesmedlem.
Jens FolkmannBestyrelsesmedlem

Link til Arnagers historie