Arnager Bådehavn

Fra Arnager Bådehavns generalforsamling den 21. marts på Salteriet

Klik her for at læse formandens beretning

Referat fra generalforsamlingen– her kan du se, at årets første broarbejdsdag bliver lørdag den 6. maj.

Medlemsliste for Arnager Bådehavn

Om foreningen

Foreningen, Arnager Bådehavn, har 23 medlemmer, der alle har en båd liggende i Arnager Bådehavn. Der skelnes mellem kajakker, joller, mellembåde og store både. Foreningens medlemmer har gennem årene stået for vedligehold af bro og havn,  men der er nu brug for en reel udskiftning af den smukke bro, som er Nordeuropas længste træbro over havvand.

Så skal der repareres bro

Broreparationsteam 1930

Alle mand på broen

Broreparationsteam 2012

Havnen er en privat havn og foreningens formål ”er at være støttepunkt for erhvervsfiskere, bi-erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lokalsamfundet i øvrigt”. Selv om der ikke længere er erhvervsaktive fiskere i Arnager, fiskes der stadig fra havnen.

Det er en særlig livsform for indbyggere i et fiskerleje, som udover selvforsyning af fisk på middagsbordet, har en uvurderlig betydning for bådejernes livskvalitet.

Bestyrelsen for Arnager Bådehavn: 
Anders Schou Jensen Formand
Henrik Brandt Bestyrelsesmedlem.
Hans Rasmussen Bestyrelsesmedlem/havnefoged.
Holger Lund Bestyrelsesmedlem.
Rolf Riis Bestyrelsesmedlem.

Link til Arnagers historie